12 Deli Mesafeli Satış Sözleşmesi

TARAFLAR

SATICI

“Ulugöl Gıda”(Bundan böyle “12Deli” olarak anılacaktır.)

“İçerenköy Mh. Mutlu Sk. No:22B Ataşehir İstanbul”

TEL | “08508851212”

E-POSTA | “merhaba@12deli.com”

ALICI

ADRES | ÖRNEK MAH., ÖRNEK CAD. ÖRNEK APT. NO:50 ATAŞEHİR/İSTANBUL

E-POSTA | ornek@eposta.com

TEL | 555 555 55 55

SİPARİŞ VEREN

ADRES | ÖRNEK MAH., ÖRNEK CAD. ÖRNEK APT. NO:50 ATAŞEHİR/İSTANBUL

E-POSTA | ornek@eposta.com

TEL | 555 555 55 55

KONU | Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 12Deli’in, SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya satışını yaptığı ve burada nitelik, miktar ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesidir.

ONAY VE YÜRÜRLÜLÜK | Bu Sözleşme, SİPARİŞ VEREN tarafından elektronik olarak onaylandığı anda yürürlüğe girer. SİPARİŞ VEREN, ürünlerin nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli, teslimat ve diğer her türlü bilgiyi okuduğunu, anladığını ve elektronik ortamda onayladığını kabul eder.

SİPARİŞ KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ

ÜRÜN ADI MİKTAR TUTAR (TL)
Salata 1 8
Tatlı 1 5
İçecek 1 2

TESLİMAT TARİHİ VE SAATİ | 12.05.2015 13:15

TESLİMAT YERİ | ÖRNEK MAH., ÖRNEK CAD. ÖRNEK APT. NO:53 Umraniye/Istanbul

TESLİMAT KOŞULLARI

Ürünlerin teslimatı için bu Sözleşme’nin siparişin elektronik ortamda 12Deli’ye ulaşmış olması ve eğer SİPARİŞ VEREN/ALICI önceden ödeme yapmayı tercih etmişse, bedelinin 12Deli’in hesabına aktarılmış olması gerekir. Ürünlerin bedeli 12Deli’in hesabına aktarılmamış veya banka kayıtlarında iptal edilmiş ise 12Deli’in ürünleri teslim etme yükümlülüğü yoktur.

Teslimat ALICI’ya, ALICI’nın SİPARİŞ VEREN tarafından verilen adresinde yapılacaktır.

Teslimat adresinin işyeri veya konut olması gerekir. 12Deli, işyeri veya konut olmayan herhangi bir adrese teslimat yapmaz.

Ürünler sağlam, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilecektir.

SİPARİŞ VEREN/ALICI teslim edilen ürünleri kontrol etmeli, teslimat eksiksiz gerçekleştirildi ise kendisine ibraz edilen faturayı imzalamalıdır. Bu siparişlerin 12Deli tarafından eksiksiz teslim edildiği anlamına gelir ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın başkaca itiraz hakkı yoktur.

12Deli, nakliyeyi ve teslimatı engelleyen mücbir sebepler, hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, trafiğin olağanüstü biçimde sıkışması gibi durumlar nedeni ile ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya bildirir.

SİPARİŞ VEREN/ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini tercih edebilir.

SİPARİŞ VEREN/ALICI siparişi iptal etmeyi seçerse veya 12Deli herhangi bir ürünü herhangi bir sebepten ötürü teslim edemezse, varsa ödemiş olduğu tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.

ÖDEME ŞEKLİ | Kapıda Nakit

SİPARİŞ TUTARI | 15 TL

HİZMET BEDELİ | 0 TL (SİPARİŞ VEREN /ALICI tarafından ödenecektir.)*

İNDİRİMLER DÜŞÜLDÜKTEN SONRAKİ TOPLAM SİPARİŞ TUTARI | 15 TL (KDV ve hizmet bedeli dahil)

FATURA |

FATURA BİLGİLERİ

İSİM/ÜNVAN | Ad Soyad

ADRES | ÖRNEK MAH., ÖRNEK CAD. ÖRNEK APT. NO:53 Umraniye/Istanbul

E-POSTA | ornek@eposta.com

TEL | 555 555 55 55

BİLGİLER

SİPARİŞ VEREN, ALICI ve FATURA BİLGİLERİ aynı ve/veya farklı kişilere ait olabilir.

Farklı kişilere ait olması durumunda, SİPARİŞ VEREN verdiği ve onayladığı tüm bilgilerden tek başına sorumludur.

SİPARİŞ VEREN ve ALICI’nın birlikte sorumlu olduğu yükümlülükler burada SİPARİŞ VEREN/ALICI olarak belirtilmiştir.

SİPARİŞ VEREN, verdiği ve onayladığı bilgilerin doğru olduğunu kabul eder.

Verilen bilgiler ile ALICI’ya ulaşılamaması durumunda tüm sorumluluk SİPARİŞ VEREN’e aittir.

Bu Sözleşme’de, 12Deli tarafından verilen bilgiler, uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde, ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ve ticari amaçlarla verilmektedir.

İşbu Sözleşme’de yer alan mal/hizmetlere ilişkin fiyat dahil taahhütler, siparişin verildiği tarihten itibaren 40 (kırk) gün geçerlidir.

PERAKENDE SATIŞ VE SON KULLANICI | 12Deli tarafından sunulan hizmet perakende satışa ve son kullanıcıya yöneliktir; toptan ve yeniden satış amaçlı siparişlerin ön bilgi formu ve/veya satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi, 12Deli’nin toptan ve yeniden satış amacı bulunduğundan şüphe etmesi halinde siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkı saklıdır.

CAYMA HAKKI SİPARİŞ VEREN/ALICI, yürürlükteki Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin aşağıda yazılı 7 ve 8’inci maddesi uyarınca cayma hakkını kullanabilir; 12Deli bu husustaki yükümlülüklerine uymayı taahhüt eder.

MADDE 7 − (1) Mesafeli sözleşmelerde tüketici, yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

(2) Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.

(3) Satıcı veya sağlayıcının 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, cayma hakkı süresi üç aydır. Bu süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Ancak 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen yükümlülüklerin, üç aylık süre içerisinde yerine getirilmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen yedi günlük cayma hakkı süresi, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair irade beyanının bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

(4) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri.

b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

d) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

e) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.

f) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

g) Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır.

(5) Tüketiciye, borcunun tamamen veya kısmen ifası için, satıcı veya sağlayıcı veya onunla işbirliği içinde olan bir üçüncü kişi tarafından kredi verildiği mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin bu maddedeki hükümler dâhilinde cayma hakkını kullanması durumunda kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın sona erer. Ancak bunun için cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir. Tarafların karşılıklı iade yükümlülükleri saklıdır.

MADDE 8 − (1) Tüketicinin cayma hakkını kullanması hâlinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

(2) Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

Yürürlükteki Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 2. Maddesinin 3/a numaralı bendine göre, gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır.

TÜKETİCİ HAKLARI VE UYUŞMAZLIK

Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilmektedir.

Bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıkların iyi niyet çerçevesinde çözülememesi halinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

PERAKENDE SATIŞ VE SON KULLANICI | Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için, işbu Sözleşme’nin SİPARİŞ VEREN tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir.

12Deli.com Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu 12Deli Üyelik Sözleşmesi(“Sözleşme”) www.12deli.com internet sitesinin sahibi, “İçerenköy Mh. Mutlu Sk. No:22B Ataşehir İstanbul” adresinde mukim Online Market Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş. (Bundan böyle “12Deli” olarak anılacaktır) ile www.12deli.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“ÜYE”) arasında akdedilmiştir.

2. Yürürlük ve Sona Erdirme

ÜYE’nın üyelik kaydı işbu Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul etmesiyle gerçekleşir ve Sözleşme yürürlülüğe girer. 12Deli ve ÜYE bu Sözleşme’yi karşı tarafa yapacağı tek taraflı bir bildirimle her zaman feshedebilir.

3. Sözleşmenin Konusu

ÜYE’nin www.12Deli.com internet sitesinden yararlanma ve bu internet sitesini kullanma koşulları, Sözleşme’nin konusunu oluşturmaktadır. www.12deli.com internet sitesi tasarımı, yazılımı ve ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları 12Deli’nin mülkiyetindedir, ÜYE tarafından kullanılamaz.

4. ÜYE ve 12Deli’in Hak ve Yükümlülükleri

4.1. ÜYE, www.12deli.com internet sitesini yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve bu Sözleşme koşullarına uygun şekilde kullanmayı, aksi hale oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden sorumlu olacağını ve 12Deli’yi bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını, bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.2. ÜYE, www.12Deli.com internet sitesinde, spam, virus, truva atı ve benzeri yazılımlar kullanamaz, herhangi bir program vasıtasıyla internet sitesinin diğer üyelerinin internet sitesinden yararlanmalarını önleyecek, internet sitesini kullanılmayacak hale getirecek veya önemli ölçüde yavaşlatacak, 12Deli’nin yazılım ve donanımına zarar verebilecek işlemlerde bulunamaz. www.12deli.com sitesinin bu tür yazılımlardan korunması amacıyla olanaklar çerçevesinde önlem alınmıştır; ÜYE’nin kendi donanım ve yazılımıyla ilgili olarak kendi koruma sistemini bulundurması gerekir, www.12deli.com internet sitesine erişimi sebebiyle kendi yazılım, donanım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek her türlü sorun ve bu sorunların sonuçlarından ÜYE sorumludur.

4.3.  ÜYE, www.12deli.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı başkaca amaçlar için KULLANAMAZ.

4.4.  www.12deli.com internet sitesinde herhangi bir ÜYE’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle 12Deli veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan yalnızca beyan eden ÜYE sorumludur.

4.5. 12Deli, ÜYE verilerinin üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden, okunmasından ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu değildir. ÜYE, www.12deli.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden 12Deli’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.6. ÜYE, www.12deli.com’un diğer üyelerinin bilgilerine ve yazılımlarına ulaşmaya veya bunları kullanmaya çalışmayacağını, aksi halde doğabilecek ve cezai sorumluluğun tamamen ÜYE’ye ait olduğunu kabul eder.

4.7. ÜYE, www.12deli.com internet sitesine ÜYE olurken verdiği bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, değişen bilgileri derhal düzelteceğini ve 12Deli’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. ÜYE, 12Deli’nin bu bilgileri ve verileri her zaman silebileceğini, ÜYE’nin üyeliğini askıya alabileceğini veya sonlandırabileceğini kabul eder. 12Deli ÜYE’nin kişisel bilgilerini, kamera ve konum bilgilerini ancak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde verilen mahkeme kararı veya idari emir gereğince yahut ÜYE’nın rızasının bulunması halinde üçüncü kişilere açıklayabilir; ÜYE’nin rızasının bulunması halinde bu bilgileri ve ÜYE’nin www.12deli.com internet sitesindeki hareketlerini, internet sitesinin geliştirilmesi ve üyelerine daha iyi hizmet sağlanabilmesi amacıyla kullanabilir.

4.8. ÜYE’nin www.12deli.com internet sitesinden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran ÜYE’ye aittir. ÜYE bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE’ye aittir.

4.9. 12Deli tarafından http://www.12deli.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.10. ÜYE yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında 12Deli ve markalarının ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, 12Deli’ye ÜYE olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, 12Deli tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE aksini bildirmediği sürece ÜYE’liği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, 12Deli tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve 12Deli’yi sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. ÜYE veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini 12Deli’nin müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

5. Uyuşmazlıkların Çözülmesi

Bu Sözleşme ile bağlantılı veya bu Sözleşme’den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12 Deli Gizlilik Politikası

12 Deli, kendi portalı üzerinden kullanıcılar tarafından elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, 12 Deli Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacak ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Sistem ile ilgili sorunların tanımlanması ve portalda çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, 12 Deli, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik sürecinde veya diğer süreçlerde, portal üzerindeki çeşitli form, anket, oylama vs. arayüzlerinin doldurulması suretiyle, kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyad, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta bilgileri gibi) 12 Deli‘e vermeleri gerekebilmektedir. 12 Deli tarafından talep edilen bilgiler, kullanıcının kendi rızası ile sağlanan bilgiler ve portal üzerinde yapılan işlemler sırasında girilen bilgiler, 12 Deli tarafından, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma, pazar araştırmaları ve doğrudan pazarlama gibi aktiviteler için kullanılabilir. Bununla birlikte kullanıcı bilgileri, gerektiğinde 12 Deli tarafından elektronik iletişim amacıyla kullanıcı ile temas kurmak için de kullanılabilir. “Kişisel bilgiler” ile kullanıcının isim-soyad, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgi kastedilmektedir.

12 Deli, kendi portalı dahilinde, başka sitelere de link verebilir. 12 Deli, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik ve güvenlik uygulamaları ve içeriklerinden sorumlu değildir. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. gibi yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak durumunda, Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma ve/veya soruşturmanın yürütülmesi sırasında ortaya çıkan gereklilik sonucunda, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi durumunda, Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için yetkili kurumlara bilgi vermenin gerekli olduğu hallerde 12 Deli kullanıcılara ait kişisel bilgileri yetkili kurumlara açıklayabilir.

12 Deli, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

12 Deli, kullanıcılar ve kullanıcıların portal kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (cookies) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, portalı kaç kişinin kullandığını, kişinin portalı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postalarınızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Güvenlik

Sitemiz dahilinde ödeme yaparken, kullanıcı tarafından girilen bilgiler, 128 bit ‘lik SSL kullanılarak şifrelenmekte ve bilgilerin güvenliği maksimum düzeyde tutulmaktadır. SSL sertifikamızı, ödeme sayfasına geçtiğinizde, sayfanın sağ alt kısmında görüntüleyebilir, kilit işaretine tıklamak suretiyle görüntüleyebilirsiniz. SSL sertifikamız, Ulugol Gıda adına kayıtlıdır.

SSL Nedir?

Secure Sockets Layer (SSL) 1995 yılında, internet üzerinde güvenli alışverişi sağlayabilmek adına, Netscape Communications tarafından geliştirilmiştir. SSL, gönderilen bilginin kesinlikle ve sadece doğru adreste deşifre edilmesini sağlar. Bilgi gönderilmeden önce otomatik olarak şifrelenir ve sadece doğru alıcı tarafından deşifre edilebilir. Her iki tarafta da doğrulama yaparak işlemin ve bilginin gizliliğini ve bütünlüğünü korur. SSL’nin güvenlik gücü, oturum anahtarının büyüklüğüne bağlıdır. En büyük SSL oturum anahtarı 256 bit olup, sanal ticari işlemler için oldukça yüksek bir güvenlik sunar. 128 bit şifrelemenin kötü niyetle kırılması veya çözülmesi neredeyse imkansızdır. Ayrıca kırılması başarılsa bile, oturum anahtarı sadece tek kullanımlıktır ve her oturum için tekrar kırılması gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için: www.ssl.com

12 Deli, bu Gizlilik ve Güvenlik Politikası hükümlerini, dilediği zaman portalda yayınlamak suretiyle değiştirebilir. 12 Deli’in değişiklik yaptığı Gizlilik ve Güvenlik Politikası hükümleri, portalda yayınlandığı tarih itibari ile yürürlüğe girmiş sayılır.